Riksdagens företagsamhetsgrupp föreslår att man skapar en plan för att bidra till återuppbyggnaden av Ukraina

Riksdagens företagsamhetsgrupp föreslår att man skapar en plan för att bidra till återuppbyggnaden av Ukraina. 

Företagsamhetsgruppen samlades till ett konstituerande möte tisdagen den 13 juni. Före mötet ordnade gruppen ett diskussionstillfälle om återuppbyggnaden av Ukraina ur ett finländskt företags- och näringslivsperspektiv. Under tillfället fick gruppen ta del av presentationer från ukrainska ambassaden, Företagarna i Finland och Finlands Näringsliv.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har orsakat enorm förstörelse i landet. Förutom ett enormt mänskligt lidande, har Ryssland förstört en betydande del av Ukrainas infrastruktur. Det är viktigt att fortsätta ge ett mångfacetterat stöd till Ukraina för att landet ska vinna kriget, samtidigt som det är det viktigt att redan nu lägga fokus på återuppbyggnaden.

Återuppbyggandet av landet kommer att bli en lång och dyr process. Världsbanken, Europeiska kommissionen och den ukrainska regeringen har i september förra året uppskattat kostnaderna för återuppbyggnaden till minst 349 miljarder dollar. Skadorna och förstörelsen i landet växer dag för dag.

Återuppbyggnad kan kännas som ett avlägset ämne mitt i ett krig, men det är nödvändigt att påbörja reparationsarbeten på kritisk infrastruktur och energiförsörjning medan kriget fortfarande pågår. Återuppbyggnaden är redan i gång.

Ukraina har blivit Finlands största enskilda mål för utvecklingssamarbete. Samtidigt kommer återuppbyggnadsprocessen att ge finländska företag möjlighet att delta i hjälpen till Ukraina. En plan behövs för att säkerställa att arbetet är effektivt, samordnat och målinriktat på ett meningsfullt och effektivt sätt.

Många nordiska länder är redan aktiva i återuppbyggandet av Ukraina. Danmark har till exempel en nationell plan för återuppbyggandet av Ukraina och Sverige håller på att öppna ett Business Sweden-kontor i Kiev.

Företagsamhetsgruppen påpekar att finländska, ansvarsfulla företag har ett mycket stort kunnande och lösningar som behövs i Ukraina. Ren energi, telekommunikation, hälsoteknik och utbildning är exempel på finländska exportprodukter som det finns en ökande efterfrågan på. Företagen behöver också rådgivning och stödtjänster för att kunna engagera sig i att hjälpa Ukraina.

Uppmärksamhet måste också fästas på utformningen av den ekonomiska grunden för återuppbyggnaden. Vi måste bedöma vilka finansiella instrument som är centrala för Finland och hur de kan utvecklas. Det är också viktigt att klargöra finansieringsmöjligheter, eftersom vi måste vara beredda på att göra ändringar i vår lagstiftning och bedöma  finansieringsbehovet. För att återuppbyggnaden ska ske på ett hållbart och bra sätt, räcker inte snabba och kortsiktiga åtgärder.

Därför anser riksdagens företagsamhetsgrupp att Finland måste börja planera och samordna samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn i återuppbyggandet av Ukraina. Detta för att vi ska kunna säkerställa så effektiva åtgärder som möjligt, samtidigt som vi främjar Ukrainas möjligheter till ett EU-medlemskap och omstrukturering till ett mer hållbart land.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *