Riksdagens Globalgrupp frågar om regeringens inställning till Väst-Saharas ockupation

Ordförande för riksdagens Globalgrupp Satu Hassi (Gröna), vice ordförande Hanna Sarkkinen (VF) och riksdagsledamöterna Aila Paloniemi (C), Timo Harakka (SDP), Anders Adlercreutz (SFP) och Veera Ruoho (Sannf) har lämnat in ett skriftligt spörsmål gällande hur regeringen förhåller sig till ockupationen av Västsahara.

EU-domstolen har i december 2015 upphävt handelsavtalet mellan EU och Marocko. Avtalet gäller också naturresurserna i Västsahara och Marocko ockuperar området olagligt. Riksdagsledamöterna frågar ifall regeringen av detta drar den slutsatsen, att Finland i EU-beslutsfattandet inte kan stöda att man ingår avtal med Marocko som även berör Västsaharas område och naturresurser. Riksdagsledamöterna frågar också om regeringens inställning till Västsaharas strävan efter självständighet och ordnandet av en folkomrösting i frågan.

Västsahara är en ökenstat i Saharas västliga delar med lite under en halv miljon invånare. Västsahara kallas för Afrikas sista koloni, eftersom Marocko fortfarande ockuperar en stor del av dess område och över 100 000 av det västsahariska folket ännu lever på flyktingläger i Algeriet. Både FN och den internationella domstolen i Haag har fördömt Marockos ockupation av Västsahara, men Marocko har redan i över 30 års tid vägrat att dra tillbaka sina trupper från landet.

– Konflikten bottnar i pengar och kontroll över naturresurser. Västsahara har förutom rika fiskevatten också rika malmreserver. Västländernas ekonomiska intressen har också länge misstänkts vara orsak till att konflikten dragits ut och FN varit kraftlös, säger Globalgruppens ordförande, riksdagsledamot Satu Hassi (Gröna).

– Det internationella samfundet och Finland borde starkt främja en fredlig lösning på situationen i Västsahara, innan det hinner eskalera till en ny beväpnad konflikt. En länge väntad folkomröstning bör ordnas i Västsahara om områdets framtid och konfliktens parter ska binda sig till folkomröstningens resultat. Folkens självvestämmanderätt, vilken finns skriven i FN-stadgan, gäller även Västsaharas sahrawifolk, säger Globalgruppens vice ordförande, riksdagsledamot Hanna Sarkkinen (VF).

 

Tilläggsinformation:

Satu Hassi, 09 432 3034
Hanna Sarkkinen, 050 512 2606

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *