SFP välkomnar Juho Saaris rapport Utslagning bör motverkas på bred front

Utslagning och ojämlikhet är en av de största framtidsfrågorna för vårt samhälle. Professor Juho Saaris arbetsgrupp som tillsattes av statsminister Juha Sipilä presenterade sin slutrapport i går.

Gruppordförande Thomas Blomqvist och riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP) deltog i statsminister Sipiläs rundabordssamtal om rapportens slutledningar.

– Jag ser det som mycket positivt att man i rapporten angriper problematiken från många olika håll, säger Blomqvist.

– Det är bra att rapporten entydigt siktar på ett mindre byråkratiskt socialsystem och att rensa bort inkomstfällor. Det ska vara solklart i alla lägen att det lönar sig att ta emot jobb, också kortare inhopp. Samtidigt är det viktigt att vi har ett skyddsnät som hjälper dem som har det svårast, säger han.

Rapporten delar in åtgärderna i tryggande, effektiverande, räddande och återställande åtgärder.

– Det är positivt att man ser insatserna för ungdomar och barn som viktiga. Mycket av det som föreslås här har vi inom SFP också talat varmt för redan tidigare. Det som jag saknar är ett fokus på ungdomars fritid och eftermiddagsverksamhet. På Island har man nått fantastiskt fina resultat i ungdomsarbetet genom att försäkra sig om att alla har likvärdiga och faktiska möjligheter till en hobby i anslutning till skoldagen, säger Adlercreutz

Avgörande är hur de tankar som rapporten lyft upp verkligen förs vidare.

– Avgörande är nu att vi får en gemensam syn på läget, att det finns en gemensam vilja att ta tag i problemen. På basis av diskussionerna igår tycker jag att så är fallet, konstaterar Blomqvist.

– Med tanke på det kommande regeringsprogrammet är det bra att alla partier tillsammans kommer åt att ventilera sina åsikter. Det krävs en gemensam vilja för att vi ska kunna gå vidare. Att bekämpa utslagning och ojämlikhet bör vara ett strategiskt mål för nästa regeringsprogram, säger Adlercreutz.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *