Skriftligt spörsmål om Nord Stream 2 -projektet

Pressmeddelande 6.9.2016
Publiceringsfritt genast

 

Riksdagsledamot Elina Lepomäki (Saml.) har tillsammans med ledamöterna Anders Adlercreutz (SFP), Mikko Kärna (C) och Antero Vartia (Gröna) lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen gällande Nord Stream 2-gasprojektets säkerhetspolitiska dimension.

I spörsmålet efterlyser ledamöterna en precisering av Finlands ståndpunkt i frågan om Nord Stream 2-projektet. Statsminister Sipilä har sagt att ”det räcker för Finland att projektet är i enlighet med miljönormerna och att rättsfrågorna är kontrollerade av EU-kommissionen”, och vidare att ”denna fråga är inte en politisk fråga för Finland. För oss är detta ett handelsprojekt”.

Finlands ståndpunkt är märkbart annorlunda än flera andra Europeiska länders. De baltiska länderna, Polen och några centraleuropeiska EU-länder har krävt att man avstår från NS2-projektet. Europaparlamentets största grupp EPP och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk har också tagit ställning emot gasröret.

Även i USA förhåller man sig negativt till projektet, och i slutet av augusti varnade landets vicepresident Joe Biden EU för att öka sitt beroende av rysk gas. I Sverige har försvarsministern Peter Hultqvist sagt att man skall göra en säkerhetspolitisk analys av projektet.

Finland är med i EU:s Energiunion, vars ena syfte är att minska på beroendet av ”vissa bränslen, energileverantörer och tillförselvägar”. Energiunionen återupplivades i och med kriget i Ukraina, eftersom många medlemsländer ansågs vara för beroende av några få energiformer, i praktiken rysk gas. Rysslands intressepolitik i Östeuropa har under de senare åren skapat oro i det internationella samfundet.

Undertecknarna av det skriftliga spörsmålet frågar om regeringen ser en säkerhetspolitisk dimension i Nord Stream 2-projektet och ifall regeringen i likhet med Sverige tänker göra en säkerhetspolitisk analys av det.

 

Tilläggsuppgifter på svenska:
Anders Adlercreutz 044 981 0191

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *