Adlercreutz efterlyser seriöst förslag till trafikreform

Pressmeddelande 20.1.2017
Publiceringsfritt genast

 

Trafikminister Anne Berner presenterade igår torsdag ett förslag till trafikreform där bland annat bil- och bränsleskatten skulle minska märkbart eller försvinna helt. Reformen motiveras med att den skatt som nu samlas in inte täcker kostnaderna för bland annat vägunderhåll.

– Minister Berners förslag till trafikreform är visserligen banbrytande och modigt, och ministern ställer helt klart de rätta frågorna. Svaren är däremot något förbryllande. Om man tycker att den nuvarande modellen inte säkerställer tillräcklig finansiering av vägnätet är det ju det politiska beslutsfattandet det är fel på, inte budgetfinansieringen i sig. Utgångsläget kan inte vara ett omyndigförklarande av den politiska processen, säger SFPs riksdagsledamot och viceordförande Anders Adlercreutz.

Genom att flytta ut en del av kostnaderna ut ur budgeten tillkommer inga nya pengar. Däremot försämras insynen i processen. Regeringen, som verkar frapperande oense om hela projektet, säger med minister Berners mun att de totala kostnaderna inte ökar i samband med manövern.

– Det är tyvärr fråga om ett nollsummespel. Om vid vill öka på utgifterna, måste vi öka på intäkterna. Det kommer vi inte ifrån. Svaret kan inte heller vara ökad belåning med nya finansieringsinstrument. De är också pengar som måste betalas tillbaka.

Den nuvarande modellen med relativt höga skatter på bränsle och bilar är ett resurseffektivt styrredskap. Adlercreutz anser att den kompromiss som igår presenterades för utvecklingen i fel riktning med tanke på miljön.

– Så här långt verkar det vara fråga om ett mycket grovt och inte speciellt genomtänkt utkast. Jag hoppas att de uppenbara problemen ses över men också att regeringen talar sig samman, så det finns ett seriöst förslag vi kan diskutera vidare kring.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *