Riksdagsledamöter grundade inomhusluftsgrupp

Pressmeddelande 4.5.2017
Publiceringsfritt genast

 

Den 3 maj grundade riksdagsledamöter en inomhusluftsgrupp. I bakgrunden finns en oro för att tiotusentals, om inte hundratusentals finländare får symptom av inomhusluften i sina hem, i skolor och på arbetsplatserna. Riksdagsledamöternas inomhusluftsgrupp har som syfte att ta tag i inomhusluftsproblemets bägge dimensioner: byggnaderna och människorna.

Gruppen vill sätta fart på åtgärder som skall försäkra att de hus som byggs är friska, det vill säga att de inte har fuktskador eller andra problem som ökar risken för att byggnaden är hälsovådlig. Gruppen vill främja informationsspridningen till kommunerna om hur byggnader ska repareras och kontinuerligt underhållas på ett sätt som främjar hälsosam inomhusluft. Gruppen vill också fördjupa sig i de faktorer som orsakar symptom i personer som bor, studerar och jobbar i vissa hus.

– Det här är ett problem som inte undgått någon, ett problem som vi kan inverka på med god lagstiftning. Lagstiftningen måste vara sådan, att de som insjuknat får hjälp, och att sunt byggande och byggnadsvård incentiveras. Det här är skäl att komma ihåg speciellt inför social-och hälsovårdsreformen i vilken hela fastighetsproblematiken har en stor betydelse, säger Anders Adlercreutz (SFP).

Till inomhusluftsgruppens ordförande valdes Satu Hassi (Gröna) och till vice ordförande Eeva-Johanna Eloranta (SD). I direktionen sitter Veera Ruoho (Sannf.), Saara-Sofia Sirén (Saml.), Susanna Huovinen (SD), Antero Vartia (Gröna) och Anders Adlercreutz. Målsättningen är att komplettera direktionen så att varje riksdagsparti är representerat.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *