Det är viktigt att vi får riksdagsmän som ser den självklara sanningen att framgångsrika företag skapar välfärd. Anders har dessutom personlig erfarenhet, av vad som kunde kallas ”verkligheten”, bl.a.  företag och kommunalt arbete. Han är väl rustad att handha riksdagsmannens krävande uppdrag.

Christoffer Taxell

Politik är lagarbete och där är vår gruppordförande Anders i sitt rätta element. Jag beundrar hans förmåga att knyta viktiga kontakter och få förtroende långt över partigränserna!

Veronica Rehn-KiviRiksdagsledamot

Andersin äly, myötätunto ja asiantuntemus ovat tehneet vaikutuksen koko eduskuntaan. Juuri sen vuoksi hän on myös niin paljon puolueensa kokoa suurempi. Harvassa ovat ne asiat, joista olisin Andersin kanssa eri mieltä.

Antero VartiaKansanedustaja, yrittäjän, Vihreät

Jag känner Anders som en engagerad pappa i en storfamilj och som en kreativ och kunnig samhällspåverkare, både i sin roll som politiker och som arkitekt. Tre viktiga egenskaper hos en riksdagsledamot; omsorg, kunskap och framtidsperspektiv, förenas i Anders.

Christina GestrinRiksdagsledamot 2000-2015

Anders  är enligt mig en av Nordens mest mångsidiga politiker: visionär och modig, men samtidigt sympatisk och med fötterna på jorden. En god ledare – och lagspelare. Han bygger det moderna samhället utgående från jämställd utbildning, en hållbar miljö & ekonomi samt stark företagaranda.

Joakim StrandRiksdagsledamot

Tulimme Andersin kanssa kahdeksan vuotta sitten yhtä aikaa eduskuntaan ja hän oli heti valmis vaikuttaja nopeana verkostoitujana ja puhujana, jota kuunnellaan. Anderssissa arvostan erityisesti ratkaisukeskeisyyttä, rakentavuutta sekä positiivistä pölyä, joka hänen ympärillä leijailee. Hän on mukava, hauska ja tyylikäs sekä aina rento, vaikka viiden lapsen isänä on taatusti politiikan lisäksi elämässä muitakin käänteitä.

Hanna KosonenRiksdagsledamot

Politiikka on yhteisten asioiden ajamista. Arvostan Andersin kokemusta ja
diplomaattista tapaa hakea ratkaisua ja viedä asioita eteenpäin pohjautuen
arvoihin, jotka jaan.

Lasse Kurkilahti

I politiken är det inte antingen eller. Det är både och. Då är det bra om man har förståelse för både landsbygd och stad. Det har Anders Adlercreutz.

Ulla-Maj WideroosRiksdagsledamot 1995-2015

Jämställdhet är ingen kvinnofråga. Jämställdhet handlar om rättvisa och mänskliga rättigheter. För Anders Adlercreutz är det här självklart. Han är en feminist i ord och handling.

Matilda HemnellProjektsekreterare, Kvinnoförbundet i Sörnäs

Andersin ajatus lasten ja nuorten taidekasvatuksesta yleissivistyksen kulmakivenä on tärkeä. Taide rikastaa lasten maailmankuvaa, lisää rohkeutta itsenä ilmaisuun ja vahvistaa minäkuvaa. Kaikki hyvän itseluottamuksen ja luovuuden peruspilareita.

Yrjö SotamaaEmeritusprofessori

Anders on aidosti luova ihminen. Ja luovia, tulevaisuuteen uteliaasti katsovia ihmisiä Suomi tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan. Siksi Anders!

Harri Jaskarikansanedustaja, Kokoomus

Jag har beundrat hur Anders har delat storfamiljens vardag så att både han och hans fru på lika villkor har kunnat utveckla sina karriärer. Anders om någon känner till familjernas behov. Han är också en human och mångsidig tänkare som kunde bidra med en viktig insats i riksdagen.

Clas-Göran HagströmKommerseråd

Olen istunut Andersin kanssa kaksi vuotta valtuustossa ja kunnanhallituksessa. Minuun on tehnyt suuren vaikutuksen se kuinka pieteetillä hän paneutuu asioihin ja erityisesti se kuinka hän järjestään saa ajamansa asiat läpi! Se on erittäin poikkeuksellista politiikassa. Siksi uskon, että vaikka Rkp on valtakunnantasolla pienpuolue, Anders pystyy persoonallaan ja määrätietoisuudellaan saamaan muutosta niihin asioihin jotka katsoo tarpeeelliseksi. Ne teemat jotka hän on valinnut tuovat parannusta jokaisen suomalaisen elämään, äidinkielestä riippumatta

Tiina Karlssonyrittäjä

Alltför ofta hör jag människor beklaga sig över proffspolitikers brist på erfarenhet av ”det riktiga livet” ute i samhället, kanske främst då syftande på näringslivet. Anders är ett träffsäkert svar på denna efterfrågan i Nyland! Hans grundmurade rykte som yrkeskunnig arkitekt och framgångsrik företagare har han lyckats bygga upp parallellt med ett liv som jämställd familjefar och sitt aktiva allmännyttiga engagemang i lokalsamhället. Det var ingen överraskning att Kyrkslättborna gjorde Anders till röstmagnet då han för första gången engagerade sig i politiken genom kommunalvalet 2012.

Jag vet att Anders har både energi och ambitioner också för en nationell politisk karriär. Vår riksdag skulle må gott av sådana arbetsmyror med erfarenhet och kunnande utöver det vanliga.

Niklas Geust

Eduskunnassa tarvitaan Andersin kaltaisia päättäjiä, joilla on omakohtaista kokemusta yrittämisestä ja ihmisten työllistämisestä. Lisäksi Anders ajaa yrittäjyyskasvatusta kouluihin ja korostaa nuorten työllistymisen tärkeyttä. Nämä asiat ovat myös itselleni sydämen asioita.

Heikki SalmelaHesburger-ketjun perustaja