fbpx

Barn och utbildning

  1. Vi bör slopa tunneltänket i gymnasiet. Poängsättning av studentprovet i högskoleantagningen bör ses över och förstagångskvoterna slopas.
  2. Skolkuratorer, -psykologer och studiehandledare skall vara närvarande i skolvardagen. Det kräver också resurser. Så kan vi minska antalet barn som inte hittar en väg vidare efter 9:e klass.
  3. Universitetens finansiering måste tryggas, långsiktigt.

Läs mera

Företagsamhet

  1. Vi behöver lokala avtal. Arbetslivet har förändrats och samma regler kan inte gälla alla. Både arbetsgivare och arbetstagare behöver flexibilitet.
  2. Ensamföretagares socialskydd måste ses över. Vi behöver en kombinationsförsäkring som gäller både en företagare och anställd. Det, att man har olika försäkringslösningar leder lätt till att man faller mellan stolarna.
  3. Arvsskatten måste bort. Det, att en ledande person i ett företag avlider får inte leda till att ett företags förmåga att anställa och investera försämras. Sveriges modell borde också tillämpas i Finland.

Läs mera

Hållbar utveckling

  1. Vi måste rita upp en vägkarta för att bli kvitt fossila bränslen inom energiproduktione. Klimatuppvärmningen är vår största utmaning.
  2. Byggnader skall bedömas på basen av verklig, inte teoretisk energieffektivitet. En koldioxidxvtrycksbaserad mätmetod skall tas i användning före år 2025
  3. Kustbanan behöver ett spårpar till och den östra kustbanans planerings skall inledas.

Läs mera

X