On harmillista, että saamme lukea lehdistä yksityisissä terveys- ja hoitoalan organisaatioissa esiintyvistä epäkohdista. Samaan aikaan meidän on hyödynnettävä tilanne ja tartuttava nopeasti näihin ja mahdollisesti vielä piilossa oleviin epäkohtiin. On selvää, että julkishallinnon päättäjillä ja viranomaisilla on vastuu tilanteen haltuun ottamisesta, sanoo RKP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Anders Adlercreutz sanoo.

– Nyt meillä on tilaisuus tarkastella, kuinka viranomaiset arvioivat ja seuraavat yhtiöiden toimintaa. Lisäksi pääsemme keskustelemaan siitä, kuinka hoivan hankinta tulee tehdä, jotta hoidon laatu turvataan ja henkilöstöresurssit määritellään asianmukaisesti.  On sanomattakin selvää, ettei kenestäkään pidä tulla huolimattoman hoidon uhri, kuten nyt mediassa esillä olleissa tapauksissa näyttää käyneen.

Adlercreutz painottaa, että  keskustelu aiheesta tulee kreivin aikaan nyt, kun sosiaali- ja terveysuudistuksen käsittely on loppusuoralla eduskunnassa.

– Eihän kukaan tosissaan voi uskoa, että hallituksen sote-uudistus olisi vastaus näihin ongelmiin. Päinvastoin: lisääntyvä valinnanvapaus antaa aiempaakin vastuullisemman roolin yksityisille toimijoille.

Adlercreutz korostaa, ettei kaikkia hoivayhtiöitä voi tuomita sen takia, että joidenkin toiminnassa on epäkohtia.

– Taloudellisen voiton vaatimukset tulisi kuitenkin yhdistää oikeisiin, laadullisiin ja toimiviin mittausmenetelmiin ja kriteereihin. Ellei näin ole, toiminta ei sovi yhteen niiden tavoitteiden kanssa, jotka me päättäjät sekä valtio- että kuntatasolla olemme määritelleet.

– Tällä hetkellä kunnat vastaavat ennaltaehkäisevästä työstä, mutta myös työn seurauksista koska perusterveydenhuolto on kunnan vastuulla. Ja jos kunnat hoitavat perusterveydenhuollon huonosti, niin he kantavat myös laiminlyöntien seuraukset, sillä kunta vastaa erikoissairaanhoidon kustannuksista.

– Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus rikkoo tämän järjestelmän. Kunnille, terveyskeskuksille ja yksityiselle toimijoille ei ole määritelty juurikaan taloudellisia tai muita kannustimia huolehtia omasta osuudestaan tavalla, joka hyödyttää kokonaisuutta ja edistää hoivaa. Viime päivien aikana kuulemamme tapaukset eivät välttämättä tule vähenemään, vaan mahdollisesti lisääntymään, mikäli hallituksen suunnitelmat toteutuvat tällaisenaan, Adlercreutz sanoo.