fbpx

Mina valteman

Kreativitet, mod och nyfikenhet är värden som jag är övertygad om att krävs för att vi skall lyckas i framtiden. I dem finns ett löfte om en framgångsrik och lycklig morgondag.

Kreativitet
Jag tror uppriktigt att vi här i Finland behöver mera kreativitet – i vår utbildning, vårt företagsliv och vår politik.
Med kreativitet menar jag det, att man ifrågasätter vedertagna sanningar och tankemönster. Verklig kreativitet betyder att man kan utveckla idéer till konkreta handlingar, produkter eller tjänster. Utan konkreti är det bara fråga om dagdrömmeri.
Jag är övertygad om att Finland kommer att klara sig bra i framtiden om vi klarar av att införa mera kreativitet i vår vardag.
Mod
Vi måste sporra varandra till mod. Mod växer ur ett gott självförtroende. Och ett gott självförtroende föds ur en sporrande uppfostran och utbildning. Vi måste utveckla vår utbildning så att den främjar självständigt tänkande och kreativitet. En modig människa vågar ta ansvar för sina gärningar.
För mod behövs. Och modiga beslut.
Nyfikenhet
Kreativitet och mod är till ingen nytta om de inte kan sås i en bördig jord. En jord som är mottaglig.  Nyfikenhet betyder att vi är intresserade av andra människor och kulturer. Inget land har någonsin utvecklats bakom lyckta dörrar.

X