fbpx

Mina Valteman

Ett sunt  Kyrkslätt

Jag är riksdagsledamot, företagare, arkitekt, fembarns far och kommunalpolitiker från Kyrkslätt. Jag känner till såväl företagarens som familjernas vardag och jag vet hur utmanande det kan vara i att kombinera arbete med familjeliv.

Som riksdagsledamot, kommunalpolitiker och arkitekt, har jag fått möjlighet att arbeta för den fråga jag brinner för mest: att skapa en hälsosam och människonära omgivning. Vår hemkommun Kyrkslätt är för mig speciellt viktig och kär, och det är en hederssak för mig att få jobba för den. Jag hoppas på att få Ert förtroende för detta arbete även i fortsättningen.

Jag vågar påstå att Kyrkslätt är en av Finlands bäst bevarade hemligheter: vi befinner oss ett stenkast från Helsingfors med god kollektivtrafik, omgivna av vacker natur – åkrar, sjöar, hav och skog.

Jag ser inga hinder för att vi tillsammans inte skulle kunna utveckla Kyrkslätt till en modern kommun med dragningskraft och framtidstro, en kommun med balanserade befolkningsstruktur och god livskvalitet. I centrum av detta utvecklingsarbete är människors välfärd. Och välfärd uppnås genom att vi investerar i miljö, skolor, företag, trafik, hobbymöjligheter, byggnader och hälsovård.

Jag vill understryka att en satsning på något inte alltid innebär en finansiell investering. Vår kommun kan i framtiden också agera som exempel för hur stor inverkan främjandet av gemenskapen och sammanhållningen har på det sociala kapitalet och det emotionella välbefinnandet.

Sunda  byggnader

Jag har arbetat som arkitekt i över 20 år och de frågor som berör vår byggda omgivning hör till mitt starkaste kompetensområde. Allra först ska vi fästa uppmärksamhet vid skolor och dagisar som inte längre fyller måttet.

Ett sunt  företagsklimat

Kyrkslätt centrum ska bli ett attraktivt område för både arbete och boende. Och befintliga företagscentra, som HTC i Jorvas, ska stödas på alla sätt.

Sunda  människor

Överföringen av hälsovården från kommunerna till landskapen kommer att vara den största frågan under nästa valperiod. För att behärska reformen krävs det att vi i Kyrkslätt har beslutsfattare som både förstår de lokala behoven och greppar den större helheten. Vi måste förbereda oss omsorgsfullt för förändringen.

Sunda förbindelser

Förlusten av Bobäcks hållplats var ett slag för invånarna i området. Tågen mot Åbo åker förbi Kyrkslätt utan att stanna. Denna negativa utveckling visar att vårt samarbete med VR och HSL måste förtätas och framförallt bära frukt. Fungerande trafikförbindelser gör hela Kyrkslätt till ett bättre ställe att leva i.

En sund  miljö

Utanför de allt mer täta centrumområdena har vi ren natur, som möjliggör jordbruk, rekreation och turism. Allt detta ska vi ta hand om. Naturen bidrar till hela Kyrkslätts välmående, från Hepari och Meiko ända till Porkala udd.

Sund  atmosfär

En sund atmosfär och en känsla av gemenskap medför emotionellt välbefinnande – det, att människor vågar förverkliga sig själv och bli accepterade som de är. En sund atmosfär förebygger depression och marginalisering genom att uppmuntra till nyfikenhet och till att lära sig nya saker. Som pappa i en tvåspråkig familj skulle jag lyfta fram verksamhet som sänker språkmurar, som till exempel vikten av språkbad och språkduschar.

Sund  kommunalpolitik

I det kommunala beslutsfattandet klara sig ingen ensam. Ett konstruktivt samarbete förutsätter förtroende och en tro på att var och en arbetar för kommuninvånarnas bästa. För min egen del vill jag främja ett samarbetsklimat där utmaningar tacklas tillsammans. Jag vill att förtroendet mellan förtroendevalda och kommunens ledning är orubbligt.

X