fbpx

Mina värderingar

Hållbarhetsprincipen

Vi måste i allt vårt agerande ta våra barns framtida behov i beaktande. Vi måste sträva till att efterlämna en värld som är bättre än den vi tog över. Vår ekonomi måste byggas på förnybara resurser.

Företagsamhet och initiativ

Vi måste i allt vårt beslutsfattande sporra människor – både barn, unga och vuxna – till intitiativrikedom och företagsamhet. Välfärden är inte gratis, och vårt samhälle kan inte byggas på lånta pengar. Vi motiveras då vi förstår våra strävandes mål. Vi måste bli bättre på att leda människor.

Att leda genom exempel

Vi måste inse förebildens kraft vare sig det gäller uppfostran, ledandet av företag eller politiskt beslutsfattande. En strävan efter egen vinning är kortsiktig och leder inte till en positiv förändring.

Jämställdhet

Vi måste sträva till ökad jämställdhet. Det är omöjligt att acceptera löneskillnader mellan könen. Kvinnor och män skall ha samma förutsättningar att förena arbete och familj.

Öppenhet och tolerans

Vi måste inse att inget land någonsin utvecklats genom att stänga sina gränser. En öppenhet och nyfikenhet gentemot främmande folk och kulturer är en nödvändig och naturlig del av dagens värld. Toleransen bör även sträcka sig till sexuella minoriteter som bör ha samma rättigheter som majoriteten.

Gemensamt ansvar

Vi måste på det vardagliga planet bära mera ansvar för våra närmaste. I vår ekonomiska nedförsbacke är risken för marginalisering stor – de som har det bra har ett moraliskt ansvar att hjälpa till efter bästa  förmåga.

X