Hälsa och välfärd

  • Bashälsovården har säkrats genom att se över dimensioneringarna för läkare och sjuksköterskor
  • Kunderna har segmenterats på den offentliga sjukvårdens sida och servicen har skräddarsytts enligt segmentens verkliga behov. Vi har tagit i bruk en Case-manager-modell som stöder samarbetet mellan social- och hälsovårdstjänster så att vi kan garantera att kundernas helhetssituation förstås och rätt vård produceras.
  • ”Framtidens SOTE” utnyttjar digitala verktyg och artificiell intelligens för att underlätta administration och vård.
  • Sjukvårdsdistrikten hör till ett kvalitetsregister och kvalitetskontroll är en viktig del av hur tjänsterna leds och utvecklas. Kvalitetskriterierna är klara och kopplade till hur verksamheten finansieras (finansieringen kopplas till kvaliteten). Kvaliteten rapporteras offentligt vilket underlättar patientens val av vårdplats. Som ackreditör av kvaliteten används godkända ackreditorer, t.ex. Joint Comission.
  • Kommunerna har en viktig i produktionen av förebyggande tjänster och varje kommun är förpliktigad att skapa en årlig välfärdsplan som beskriver de förebyggande åtgärderna och deras mål.
  • Finland har lyckats skapa mänskliga kriterier för vård som t.ex. ett ökat anta intergenerationella boendelösningar som möjliggör det, att människor av olika åldra bor nära varandra.
  • Finland är känt som en utvecklare av innovationer inom åldringsvården och har en internationellt viktig roll i utvecklingen av hela branschen.
  • Sjukvårdsdistrikten leds bra och specialiserar sig. De stöder aktivt varandras arbete.
  • Studier inom vårdbranschen lockar och arbetet kompenseras med en konkurrenskraftig lön.
  • Vård fås på båda nationalspråken.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *