Internationalism och globalt ansvar

  • Finland är i centrum av beslutsfattandet i EU och har varit medlem av FN:s säkerhetsråd under 2020-talet.
  • Det nordiska samarbetet har ökat märkbart; handeln har ökat liksom universitetsutbytet mellan länderna.
  • De finländska universiteten lockar utländska studeranden som allt oftare väljer att stanna i Finland efter sina studier.
  • De finländska ungdomarna har världens bästa språkkunskaper.
  • Finlands biståndsbudget överstiger 0.7% av BNP
  • EU har en gemensam, human  asylpolitik och bindandelandsspecifika kvoter
  • EUs sk kohesionsfinansiering är avhängig att man följer rättstatsprincipen och ömsesidig solidaritet
  • TTIP har omförhandlats med större fokus på klimat och företagsansvar och har trätt i kraft

1 svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *