Arbete och näringsliv

 • Antalet medelstora företag har vuxit med 30% i förhållande till antalet små företag.
 • Lokala avtal är möjliga i alla företag och är den vanligaste formen av arbetsmarknadsavtal i små och medelstora företag.
 • Pappornas andel av föräldraledigheterna är över 40%
 • Ensamföretagare och löntagare har samma socialskydd.
 • Företag meddelar sin kolbalans i samband med bokslutet.
 • Pensionsåldern har stigit till 70. Detta har möjliggjorts av att trivseln och hälsan på arbetsplatsen har stigit märkbart.
 • Som pensionär kan man smidigt kombinera arbete med pension.
 • Sysselsättningsgraden är över 80%
 • Andelen utländsk arbetskraft har stigit och integrationen har lyckats väl.
 • Det förekommer inte politiska strejker.
 • Finland är nordeuropas ledande land inom den digitala ekonomin.
 • Finska start-ups hittar i allt högre grad finansiering i hemlandet och företagen växer sig större i finländsk ägo.
 • Innovationer inom hälsovård, clean-tech och undervisning har blivit betydande exportprodukter.
 • Den finska turismnäringen har vuxit med 100% från år 2019 och är en betydande sysselsättare. Turismen utvecklas med hänsyn till hållbarhetskriteria och hänsyn till naturen.
 • Materiella och immateriella investeringar behandlas jämlikt
 • Arvsskatten har avskaffats och ersatts med en skatt på försäljningsvinst enligt svensk modell

5 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *