Miljö, bioekonomi och mat

 • Förädlingsgraden inom träindustrin har stigit märkbart och skogsindustrin klarar sig bra på den internationella marknaden
 • Finlands kolsänka är över 30m ton CO2ekv.
 • Finlands energiproduktion är koldioxidneutral
 • Utsläppshandeln har utvidgats till att gälla uppvärming och trafik och gäller globalt. EUs utsläppskvot har anpassats till vår andel av den resterande kolbudgeten.
 • Återvinningsgraden för samhällsavfall är över 65%
 • Det förekommer inte avskogning
 • Djur- och växtarter dör inte ut i Finland
 • Biodiversiteten i den finländska naturen har nått god nivå.
 • Finländsk mat har rykte av att var ren och av god kvalitet på de internationella marknaden . Ett starkt brand har lett till att matproduktion i Finland är lönsam verksamhet.
 • De genomsnittliga storlekarna på våra jordbruk har vuxit märkbart.
 • Den finländska djurhushållningen följer höga etiska normer och kvalitet är en konkurrensfaktor framom kvantitet
 • Näringsutsläppen i Östersjön fyller HELCOMs krav och Östersjön mår märkbart bättre.
 • Inom byggbranschen har man tagit i bruk en metod för mätning av byggnadens koldioxidavtryck under hela livscykeln. Medellivslängden på byggnader stiger och det är märkbart vanligare att man ändrar byggnaders användningssyften under deras livscykel. Krav på flexiblitet styr planeringen.

1 svara
 1. Leif Hellén
  Leif Hellén says:

  Bra points. I min vision skulle dock ännu två pointar finnas:
  – Över hälften av jordbrukarna i Finland har övergått till sk. regenerativt jordbruk med lösningarna på Qvidja gård i Pargas som modellösningar.
  – Finland är världsledande inom återvinning av plastskräp. Detta har uppnåtts genom att regeringen sett till att Fortum eller något annat statsägt företag har tagit i bruk en ångkrackningsprocessinnovation som utvecklats av forskare på Chalmers tekniska högskola. Se: https://www.forskning.se/2019/10/18/angkrackning-gor-allt-plastskrap-som-nytt-igen/

  Hoppas pointarna inspirerar dig också.

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *