Nordiskt samarbete och en levande tvåspråkighet

  • Finland är ett land med nettoimmigration, som också lockar till sig studeranden från sina närområden. De finländare som studerar utomlands ser det som naturligt att de återvänder till Finland eftersom vi här värdesätter internationell erfarenhet och vill bygga internationella nätverk.
  • Norden är som helhet världens 3:e bästa universitets- och produktutvecklingsregion efter USA och Kina. En stor del av de finländska ungdomarna studerar i övriga nordiska länder och motsvarande mängd nordiska studeranden studerar i Finland. Examina är ekvivalenta.
  • Ett gemensamt e-medborgarskap gäller i Norden.
  • Kunnandet i det andra inhemska språket har stigit märkbart. En äkta tvåspråkighet syns så, att en diskussion kan ske på flera språk samtidigt – alla använder sitt eget språk. Skolor och daghem för de båda språkgrupperna byggs i allt högre grad under samma tak för att främja språkbad och –dusch och för att garantera ett tätt servicenät. Vi har fortfarande finsk- och svenskspråkiga skolor. På så sätt tryggas både det, att finskspråkiga  barn kommer i kontakt med svenskspråkiga, och det att svenskspråkiga kommer i kontakt med finskspråkiga barn.  Man talar inte mera om tvångssvenska utan om nyttosvenska. Undervisningen i svenska fokuserar på det praktiska och har redan i gymnasiet förberett eleverna för arbetslivet. Tvåspråkigheten är en rikedom för alla finländare.

2 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *