Adlercreutz: Regeringens val att medvetet gå emot HFD är dumdristigt

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Anders Adlercreutz uppmanar regeringen att låta EU-kommissionen granska att lagen om det fria vårdvalet är lagenlig.

− Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt utlåtande till valfrihetslag i vårdreformen poängterat att landskapens affärsverk har en oklar roll – det framgår inte huruvida de är ekonomiska eller icke-ekonomiska aktörer. Vidare anser HFD att EU-kommissionen borde behandla lagförslaget om valfrihetslagen för att försäkra att systemet verkligen är lagenligt. Det är oroväckande att regeringen har valt att inte göra detta – trots att EU-domstolen inte godtar till exempel Slovakiens vårdsystem, säger Adlercreutz.

I regeringen Sipiläs förslag till valfrihetslag motiveras modellen med att jämföra med Slovakiens system, och den modellens icke-ekonomiska karaktär. Nu har EU-domstolen konstaterat att denna tolkning är felaktig. I och med detta beslut försvagas regeringens motiveringar för valfrihetslagen avsevärt.

− EU-kommissionen borde förhandsgranska det fria vårdvalet i vårdreformen – trots att det skulle skjuta fram riksdagsbehandlingen med ett halvår. Då skulle inte landskapsvalet kunna ordnas i oktober, säger Adlercreutz.

− Beslutet visar igen att regeringens tidtabell för hela lagpaketet är problematisk – och direkt oansvarig. Regeringen verkar förhålla sig likgiltigt till om valfrihetslagen är lagenlig eller inte – i stället för att sända lagförslaget till EU-kommissionen för utlåtande görs några smärre justeringar i motiveringarna till lagen. Detta är inte hållbar lagberedning, anser Adlercreutz.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *