fbpx

Vaaliteemani

Luovuus, rohkeus ja uteliaisuus ovat mielestäni suomalaisten tulevaisuuden kannalta arvoja, joita ei voi ohittaa. Niihin sisältyy lupaus paitsi menestyvämmästä myös onnellisemmasta huomisesta.

LUOVUUS

Yksi perusteeseistäni on, että tarvitsemme Suomeen lisää luovaa ajattelua – niin koulutukseen, yrityselämään kuin politiikkaan. Luovuudella tarkoitan tuttujen ja itsestään selvien ajatusrakennelmien kyseenalaistamista ja purkamista. Luova ajattelu lähtee oletuksesta, että asiat voi aina tehdä nykyistä paremmin. Todellinen luovuus merkitsee mielestäni kykyä hioa hyvät ideat konkreettisiksi toimintamalleiksi, tuotteiksi tai palveluiksi. Muuten kysymys on pelkästä unelmoinnista.

 ROHKEUS

Toinen teeseistäni on, että meidän pitää kannustaa toinen toisiamme rohkeuteen. Rohkeus lähtee hyvästä itsetunnosta ja itsetunnon kehittämisessä päärooliin nousee kasvatus ja koulutus. Meidän pitää mielestäni kehittää kaikkea koulutusta niin, että se rohkaisee luovaan ja itsenäiseen ajatteluun. Rohkea ihminen uskaltaa kantaa asioista vastuuta.  Me tarvitsemme Suomessa rohkeutta tehdä päätöksiä.  

UTELIAISUUS.

 Kolmas teeseistäni on, että luovasta ajattelusta ja rohkeudesta ei ole yhteiskunnalle mitään hyötyä, ellei maaperä niiden viljelemiseen ole kunnossa. Uteliaisuus merkitsee aitoa kiinnostusta toisia ihmisiä ja kulttuureja kohtaan. Mikään maa ei ole koskaan kehittynyt rajojaan sulkemalla.

X