Miten suomenkielinen näkee RKP:n ja mitä siitä ajattelen…

Kysyin vajaa kuukausi sitten suomenkielisiltä heidän ajatuksiaan RKP:stä. Kommentteja tuli runsaasti. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille – arvostan näkemyksiänne!

Meidän toiminnassamme puolueena löytyy selvästikin paljon kehitettävää. Moni teistä vastaajista pitää RKP:tä korostetusti kielipuolueena, mikä on historiamme huomioon ottaen enemmän kuin ymmärrettävää. Kuulun niihin, jotka pitävät kaksikielisyyttä ja tarkemmin ottaen monikielisyyttä isona kansallisena vahvuutena. Ruotsin kieli on tietysti myös äidinkielenä itselleni rakas, mutta tämä asia ei sulje pois sitä tosiasiaa, että näen kielen kuitenkin ensisijaisesti työkaluna ja kulttuurisena perintönä, en päämääränä. Oma toiveeni on, että molemmat kotimaiset kielet merkitsisivät kaikille suomalaisille näitä molempia: hyödyllisiä työkaluja ja kulttuurista perintöä. Se, miksi olen itse mukana politiikassa koskee kuitenkin enemmän päämääriä: sitä, että Suomi olisi jatkossa poikkeuksellisen hyvin koulutettu kansa, joka eläisi pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Se mitä tällä tarkoitan, vaatii ehkä tarkennusta ja kertoo henkilökohtaisista painotuksista ja arvostuksista.

Kim L: ”Kielikysymys ei haittaa, mutta oikeistolainen politiikka kyllä.”

Pohjoismaisella hyvinvointivaltiolla tarkoitan – ja tämä linkittyy myös visiooni RKP:stä pohjoismaisena sivistyspuolueena ja yleispuolueena- valtiota, jossa peräänkuulutetaan sekä yksilön vastuuta että valtion vastuuta. Olemme tulleet mielestäni tilanteeseen, jossa terveiden aikuisten yritteliäisyyttä pitää kasvattaa ja samaan aikaan lasten, nuorten, vanhusten ja sairaiden asemaa parantaa. Työnteon pitää olla entistä kannattavampaa, samoin yrittämisen. Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan rahoittaa laadukas, ei perinteisessä mielessä taloudellisesti tuottava työ. Yhtälö on loppujen lopuksi todella yksinkertainen, vaikka vaatiikin rohkeaa päätöksentekoa ja päättäväisyyttä. Kuulun myös niihin, jotka uskovat vankasti kovatasoiseen koulutukseen, millä en viittaa ainoastaan asiaosaamiseen, vaan myös tunneälyyn ja sydämen sivistykseen. Nämä ovat tällä hetkellä popularisoituvassa maailmassa hukassa ja niiden puolesta pitää taistella. Niin idealistiselta kuin viimeisin lause kuulostaakin. 

Mikko L: ”Omasta mielestäni RKP :n ainut edellytys olemassaololle on kielipolitiikka. Mitään muuta kuin ruotsin kielen puolustamisen puolue ei ole tuonut pöytään valtakunnan tasolla. Paikallisesti toki pakkomielteisesti saman ja jopa lapsellisilla, sanoisinko trumppimaisilla, kommenteilla puolueen asemaa pyritty puolustamaan.”

Käsitys siitä, että sairaanhoidon ja vanhustenhoidon pitäisi olla perinteisessä mielessä tuottavaa voi johtaa seurannaisvaikutuksiin, jotka ovat nimenomaan hyvinvointivaltion ylläpitämisen näkökulmasta kohtalokkaita. Samoin kuin ajatus siitä, että työnteko olisi missään olosuhteissa taloudellisesti kannattamatonta tai lähes kannattamatonta. Yrittämisen ja työnteon pitää siis olla jatkossa entistä houkuttelevampaa ja vanhenemisen entistä inhimillisempää. Työllisyysprosenttia pitää hinata ylös, mutta se edellyttää työn arvostuksen kasvattamista. Niin kauan kuin tässä maassa on yksikin vanhus, joka ei pääse päivän aikana ulkoilemaan, meillä on työtä. Se, miten tästä työstä palkitaan, on yhteiskunnallisen innovoinnin paikka.

Timo L: RKP alkaa olla suomalaisen poliittisen perinteisellä kentällä ainoa oikean laidan arvoliberaali puolue. Mä näen itse RKP:n täällä Uudellamaalla ennen kaikkea asiapuolueena, jonka edustajat on osaavia ja yhteistyökykyisiä poliitikkoja. Tottakai kielipolitiikka on merkityksellistä, mutta pidän RKP:ta nykyään hyvin arvo- ja hiukan talousliberaalina asiapuolueena.”

Tämä RKP, jossa itse haluan tehdä poliittista uraani, on kaikkien samalla tavalla ajattelevien suomalaisten puolue. Se, että se ei siltä tunnu, on epäonnistumista. Meidän on saatava toimintamme paikallistasolla sellaiseksi, että jokaisen suomalaisen – kielestä riippumatta – on helppo olla toiminnassa mukana ja innostua rakentamaan Suomea puolueen ohjelman mukaiseksi. 

Mari: ”Minulle RKP edustaa sekä jatkuvuutta polittisessa vastuunkannossa (pl. tämä oppositioaika) ja sen mahdollistava yhteistyökyky mutta myös eritoten suvaitsevaisuus ja humaanius, ehkä Suomen puolueista avarakatseisin puolue (tasa-arvoasiat, maahanmuutto, kansainvälistyminen jne).”

Summa summarum: positioin RKP:n keskiviivan oikealle puolelle. Olemme liberaalimpi kuin Kokoomus. Vihreää arvostan ideologiana yli puoluerajojen ja uskon, että kestävän kehityksen ympärille syntyvät innovaatiot voivat olla kansantaloudellisestikin meille iso mahdollisuus. 

En voi olla esittämättä teille jatkokysymystä: selventävätkö blogi-kirjoituksessani esittämäni ajatukset käsitystänne siitä, mitä haluan RKP:n olevan?

 

8 replies
 1. Pertti Pehkonen
  Pertti Pehkonen says:

  Moi Anders.
  Harmi etten saanut vastatuksi ensimmäiseen kysymykseesi, vaikka aloitin jo kirjoittamisen 🙁
  No tähän: vastauksesi olivat hyviä, sellaisia kuin kuvittelin niiden olevankin. Minun, tai ei vaan oikeasti suomenkielisten ystävieni näkökulmasta …. (Tähän väliin selitys: minä olen ollut jostain syystä aina ruotsinkielifani ja siksi opetellut hyvin ruotsinkielen ja oppinut näkemään, mitä tää juttu on Suomessa. En ajattele RKP:tä kielipuolueena. Mutta ystäväni tekevät niin. Olen kotoisin kavereitten kanssa Etelä-Espoosta, siellä erottuu tyyliin ’ruotsonkieliset asuu Westendissä ja on rikkaita’ . Tämä luulo ikävä kyllä leimaa täällä päin koko väestöryhmää. Muualla Suomessa on ehkä eri aisa. Toivottavasti. Tavalliset ruotsinkieliset kyllä sulautuvat täällä suomenkielisten massaan. Siis moni espoolainen luulee, mm. sinänsä sivistyneet ystäväni, että KAIKKI ruotsinkieliset on rikkaita ja syntyneet kultalusikka suussa….ja siitä seuraa jokin kateus tai ajatus…)
  ….että RKP ajaa vain ruotsinkielisten asioita.
  Kai katson asiaa laajasti ns. ystävieni näkökulmasta: RKP: n pitää vaihtaa nimeään, jos aikoo yleisemmäksi puolueeksi. :/

  On hirveän työlästä saada umpisuomalainen väki ainakin täällä päin Suomea uskomaan, mitä tuossa aiemmin kirjoitit…siis etteikö muka kaikkea kuitenkin ajeta ruotsinkielisten etua etunenässä. Ehkä pitää vaan uskoa siihen, mutta helppoa se ei tule olemaan.
  Tro på dig själv!
  Lycka till.
  Jag kommer och rösta dig igen! Pertti

  Vastaa
 2. Juha Pohjola
  Juha Pohjola says:

  Hei,
  Suomenruotsalaisuuteen liittyy edelleen voimakkaitakin vääriä mielikuvia. Niissä on edelleen tarpeettomia arvoasetelmia ja itsetunto-ongelmia. Minusta ruotsinkielen aseman puolustaminen on arvokasta ja sitä pitäisi tehdä kaikkien puolueiden. Ruotsin kieli liitetään joidenkin mielissä edelleen aiempaan Ruotsiin kuulumiseen ja sitä ei koeta riittävästi omaksemme. Minusta se on vain positiiivinen meitä muihin Pohjoismaihin yhdistävä side. Ruotsinkielinen kulttuuri on rikkaus ja minulle tärkeä ja positiivinen osa suomalaisuutta.

  Vastaa
 3. Matti Nieminen
  Matti Nieminen says:

  Hei & Hej,

  Suorana vastauksena: kyllä selventää.

  Ajattelua avaava ja kommuniktiivinen kirjoitus. Tätä pohdintaa toivoisi muidenkin RKP:ssä jatkavan. Kuten todettua: muutoin puolue ajautuu ja freimaantuu yhä lujemmin ja kivettyneemmin pääsääntöisesti yhden, vaikkakin tärkeän asian, ajajaksi. Fiksuksi fossiiliksi.

  Tunneälyn ja sydämen sivistyksen tuominen mukaan tavoittelemisen arvoisiksi asioiksi on avartavaa ja kannatettavaa. Suomenruotsalaisesta elämäntavasta ja ehkä puolueestakin moni halunnee oppia positiivisuutta, yhteisöjen arvostamista ja jotakin tuollaista. Mahdollisena vastakohtana väikkyy kollektiivisen itsekkyyden piirteet ja edelläkin mainittu kovien arvojen politiikka.

  RKP on kuin sävelmä, jonka voisi sanoittaa uudelleen. Sanavalinnat ja puolueen nimi ovat tärkeitä. Lopulta toki ratkaisee, mitä ilmentyy ja todentuu niiden takaa suuressa salissa. Mutta nyt on hyvä harrastaa idealismia ja visioita, erityisesti edustamassasi puolueessa – ja niin teitkin.

  Vastaa
 4. Marjaana
  Marjaana says:

  Rkp on kielipuolue, jonka tärkein tavoite on säilyttää suomenruotsalaisten saavuttamat erityisoikeudet kaikilla mahdollisilla elämänalueilla. Tämä puolestaan on johtanut siihen, että moni suomenkielinen suomalainen kokee Rkp:n harjoittavan kielirasismia, koska jokainen suomenkielinen joutuu pakko- opiskelemaan ruotsia läpi kaikkien koulutusasteiden.

  Todellisessa sivitysvaltiossa kenenkää ei pitäisi tulla kohdelluksi siten kuin Rkp kielipoliittisilla vaatimuksillaan edellyttää. Sen sijaan on täysin käsittämätöntä, että Suomi nimisessä sivistysvaltiossa yksikään suomenkielinen ei saa todistusta mistään oppilaitoksesta ilman ruotsin kielen arvosanaa eikä ole kelvollinen mihinkään valtion tai kunnan virkaan ilman että on suorittanut ammatti- tai yliopistotutkinnossaan arvosanan ruotsin kielessä.

  Miksi Rkp ei hyväksy demokratiaa? Åbo Akdemin tutkimuksen mukaan 74% vaatii vapaata kielivalintaa. Nykyinen kielipolitiikka on suomenkielisiä syrjivä ja alistava. Miksi Rkp ei ryhdy poistamaan pakko- ja virkamiesruotsin vaatimusta, jos puolue mainostaa olevansa liberaali puolue?

  Vastaa
  • admin
   admin says:

   Hmm…. Suomen eduskunta on demokraattisesti päättänyt että molempia maan kieliä opiskellaan. Käytäntö ei tosin ole ehkä ihan tasa-arvoinen sikäli, että ruotsinkielisissä kouluissa opiskellaan käytännössä huomattavasti enemmän toista kotimaista, ja vielä huomattavan paljon kovemmalla vaatimustasolla. Erityisoikeudet? Kyse on siitä, että kaikilla suomalaisilla olisi mahdollisimman tasavertaiset oikeudet.

   Vastaa
 5. Olisiko mahdollista tinkiä?
  Olisiko mahdollista tinkiä? says:

  Voisiko RKP tinkiä ruotsin pakollisuuden vaatimuksestaan?

  Meillä ruotsinkieliset opiskelevat suomen oman etunsa vuoksi eivät muitten takia. Monelle se on myös kieli, jota puhutaan toisen vanhemman ja tämän suvun kanssa. Tätä ei voi verrata kaikkien muitten velvoitteeseen opiskella vähemmistökieltä, ei vaikka se vähemmistökieli olisi kaikin puolin kaunis, historiallisesti merkittävä ja mukavien ihmisten puhuma.

  Monikielisyys tarkoittaa nyt sitä, että esimerkiksi pääkaupunkiseudun suomenkielisissä kouluissa joka viidennen lapsen kotikieli on muu kuin suomi (tai ruotsi). Heiltä edellytetään käytännössä toimivaa kolmikielisyyttä (kotikieli, suomi, englanti). Suomenkielisiltä edellytetään käytännössä erittäin hyvää englantia. Muiden kieliopintojen tulisi jo olla valinnaisia.

  Ymmärrän, että ruotsinkieliset mielellään auttaisivat ruotsista kiinnostuneita oppimaan niin hyvää ruotsia kuin mahdollista, mutta tapoja tähän voisi miettiä uusiksi.

  Tätä kysymystä ei voi kevyesti ohittaa puhuttaessa RKP:n ja suomenkielisten väleistä tulevaisuudessa.

  Vastaa
 6. Jorma Lehikoinen
  Jorma Lehikoinen says:

  Anders,
  Kiitoksia kansalaismielipiteen kuulemisesta.. Pertti Pehkonen kirjoitti juuri sen mitä ajattelen RKP:sta. Puolue voisi olla monin verroin suurempi ja merkittävämpi asiapuolue maassamme. Vaaraa puolueen ytimen menettämiselle ei ole. Puolueeseen voisivat samaistua kaikki kansalaiset oikealta vasemmalle, maaseudulta ja kaupungista sekä äidinkielestä riippumatta. Puolueen toimintahistoriasta en tunne luurankoja.
  Voitko Anders avata keskustelun puolueen nimestä? RKP on vakiintunut, mutta voisiko nimi olla pelkkä RKP?
  YT, Jorma

  Vastaa

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *