fbpx

Vem är jag?

Jag blev arkitekt eftersom jag ville bygga miljöer som fyller människors behov och gör deras liv bättre. Hus i vilka barn få lära sig, människor inspireras av sitt arbete, handikappade få vård eller människor åldras tryggt. Jag ville bygga ett hållbart samhälle som fungerar för alla. Av samma orsak ställde jag upp i riksdagsvalet 2015.

I riksdagen har jag arbetat i Miljöutskottet med frågor som berör hållbarhet, byggande och klimat. I förvaltningsutskottet har jag arbetat med frågor som berör inre säkerhet, våra kommuners ekonomi och t.x. invandring. Denna period arbetar jag med försvarsfrågor i Försvarsutskottet och med det mest centrala i riksdagsarbetet, Finlands finanser, i Finansutskottet. Jag är ordförande för kommunfullmäktige i Kyrkslätt, och ordförande för vår riksdagsgruppen.

Min yrkeskarriär  utanför politiken ser jag som en styrka.

Jag är uppvuxen Kyrkslätt. Då jag för 40 år sedan upptäckte Jorvas ledande min lilla cykel fanns ingenting mera spännande än att mata hästarna på  åkrarna i Ingvaldsby.

Jag tror att min värdegrund i mångt och mycket baserar sig på de upplevelser jag hade i min barndom.

Mina hjältar var berghuggaren Berghem i grannhuset och skogshuggaren Jaakkola från Kvis.

De förstod sig på en liten pojkes själsliv och lärde mig vässa kniven och hantera en såg. Det var tryggt att gå i lekis i hemknutarna, och byskolan låg inte den heller så långt borta. Det är knappast oväntat att jag värderar den sociala gemenskapen högt.

Efter gymnasiet och värnplikten  började jag studera arkitektur. Mina studier förde mig först till Portugal och sedan via Helsingfors till Italien och Spanien. Ia och jag gifte oss 1995 och 1997 fick vi vårt första barn.  Efter att jag slutfört mina studier på Tekniska högskolan i Esbo flyttade vi ut till Kyrkslätt av samma orsak som så många andra av mina klasskamrater: Kyrkslätt som ännu i mycket är landsort är ett bra ställe för en familj att bo på. Nu har vi fem barn. Vår yngsta, Arik, är fem år och vår äldsta, Axel, nästan myndig. Mellan dem finns Ivar, Alvar och Ilon.

Vår  familj är tvåspråkig. I mina systrars familjer, några stenkast från oss, är spanska och tyska det andra hemspråket. Så runt vårt middagsbord diskuteras det på svenska, finska, engelska, tyska och spanska.  Vår vardag är en kakofoni av kulturer och språk.

Jag har arbetat som arkitekt i nästan 20 år. Jag är företagare och delägare i en arkitektbyrå som har nästan 20 anställda – vi är ett stort arkitektföretag med finska mått mätt. Vår projektrepertoar täcker allt från små stugor till stora stadsplaner. Mitt erfarenhet i byggnads-, miljö- och stadsplanefrågor är definitivt en styrka inom politiken.

X