Adlercreutz: Vi måste bli bättre på att stöda pojkar och unga män i skolan och hemma

Enligt en färsk utredning har andelen unga som är utanför arbetsliv och utbildning minskat i Finland. Speciellt situationen för unga män har förbättrats. Ordförande för riksdagens mansnätverk, riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP) gläds över den positiva utvecklingen, men ser alltjämt orosmoln.

– Det finns fortfarande mycket som måste förbättras för att vi ska motverka marginalisering och stöda unga bättre under skolstigen. Skolan måste bli bättre på att känna igen problem och hjälpa i ett tidigt skede då det behövs. Vi måste satsa på jämställdhetsfostran och ha flera skolpsykologer, kuratorer och studiehandledare i skolorna. Ur Svenskfinlands perspektiv är det också verkligen oroväckande att inga nya studiehandledare har utbildats på svenska på många år, säger Adlercreutz.

Forskning visar att föräldrars mentala problem korrelerar speciellt med pojkars arbetsoförmögenhet som beror på mentala problem och ångeststörningar.

– Föräldrar och vårdnadshavare har en betydande roll i en ung människas liv. Om föräldern mår dåligt och lider av mentala problem reflekteras det också på barnet. Vi behöver mer resurser för mentalvård med låg tröskel för att stöda och vårda dem som behöver. Dessutom är det viktigt att vi satsar på att i samhället odla en atmosfär där alla – både pojkar och flickor, barn och vuxna – upplever att man får söka hjälp.

Riksdagens mansnätverk ordnade onsdagen 6 mars 2019 ett diskussionstillfälle om hur vi bättre kunde stöda pojkar och män i skolan och på så sätt motverka marginalisering.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *