Andreas Elfving blir minister Adlercreutz specialmedarbetare

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz har utsett politices kandidat Andreas Elfving till sin specialmedarbetare vid statsrådets kansli.

Elfving övergår till uppdraget från Svenska folkpartiets partikansli, där han arbetade som politisk sekreterare. Under de senaste tio åren har Elfving också ansvarat för Svenska folkpartiets internationella ärenden.

I minister Adlercreutz kabinett ansvarar Elfving för EU-ärenden och kommunikation.

Europa- och ägarstyrningsministerns andra specialmedarbetare är Crista Grönroos, som har skött uppdraget sedan juli. Grönroos ansvarar för ägarstyrningsfrågor, bistår i frågor som gäller EU-politiken och samordnar arbetet i ministerns kabinett.

 

Pressmeddelande från statsrådets kansli 6.9.2023
Bild: Lauri Heikkinen, statsrådets kansli

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *