Regeringen, stå för era ord!

Pressmeddelande 25.6.2017
Publiceringsfritt genast

 

Regeringen har den här veckan inlett beredningen av ett nytt invandringspolitiskt program. SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz frågar om detta nu är en följd av att regeringsbasen har bytt och regeringen inte längre behöver foga sig efter Sannfinländarna.

– För knappt två veckor sedan meddelade ministrarna Sipilä och Orpo att regeringssamarbetet med ett sannfinländskt parti lett av Halla-aho var uteslutet på grund av skillnader i grundläggande värdefrågor. Hit hörde frågor som berör invandring och mänskliga rättigheter. Kommer nu dessa omtalade värderingar att synas i det nya invandringspolitiska programmet, frågar Adlercreutz.

Programmet kommer att innehålla åtgärder som stöder arbetskraftsinvandring, integration och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper.

– Regeringen har nu en chans att korrigera de linjedragningar som gjordes i det asylpolitiska åtgärdsprogrammet hösten 2015. Den sannfinländska politiken och Halla-ahos så kallade Njugga manifest hade ett starkt inflytande över det programmet. Jag uppmanar därför den nygamla regeringen att nu stå för sina ord och låta en mänsklig värdegrund genomsyra de nya invandringspolitiska linjedragningarna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *