Entries by Anders

Minister Adlercreutz i Berlin: I det rådande världspolitiska läget behöver vi ett starkare och mer konkurrenskraftigt EU

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besökte Berlin den 30 januari. På programmet stod bland annat ett möte med Tysklands minister för Europafrågor och klimatfrågor Anna Lührmann och andra högnivåmöten. Ministrarna Adlercreutz och Lührmann behandlade många aktuella EU-ärenden. De diskuterade bland annat läget i fråga om halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram. De diskuterade också den så […]

Minister Adlercreutz reser till Berlin

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Berlin tisdagen den 30 januari. På programmet står bland annat ett möte med Tysklands minister för Europafrågor och klimatfrågor Anna Lührmann och andra högnivåmöten. I Berlin träffar minister Adlercreutz också Anton Hofreiter, ordförande för tyska förbundsdagens EU-utskott, Heiko Thoms, statssekreterare med ansvar för Europafrågor vid finansministeriet och Jörg Kukies, […]

Ministrarna med ansvar för EU-frågor fortsätter rättsstatsdialogen och diskuterar försvar av demokratin

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel måndagen den 29 januari. På allmänna rådets agenda står det belgiska EU-ordförandeskapets prioriteringar, lagstiftningspaketet om försvar av demokratin i Europa och rådets årliga rättsstatsdialog. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet. Det belgiska ordförandeskapet kommer att presentera sina prioriteringar vid ett offentligt sammanträde. Ordförandeskapets prioriteringar är att […]

Minister Adlercreutz i Washington D.C.: Den strategiska alliansen mellan Europa och Förenta staterna är vår styrka och vårt ansvar

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besökte Washington D.C. i Förenta staterna den 20–24 januari. Syftet med resan var att föra fram Finlands synpunkter på aktuella frågor som gäller samarbetet mellan Europa och Förenta staterna och att främja Finlands och Förenta staternas bilaterala relationer. Minister Adlercreutz hade flera högnivåmöten med företrädare för Förenta staternas politiska partier […]

Anders Adlercreutz i Washington DC: Stödet till Ukraina får inte vackla

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz talade den 22 januari på en tillställning på Wilson Center i Washington DC, där han bland annat berörde Finlands målsättningar under det kommande året, både globalt och inom EU. Adlercreutz betonade särskilt följderna av kriget i Ukraina och vikten av fortsatt stöd. – Det verkar finnas en bristfällig förståelse för […]

YLEs roll och det politiska inflytandet

Under senaste veckorna har det förts debatt kring YLEs roll på ett sätt som kan ifrågasättas. Så här tänker jag: YLE är en instans som har en särskild roll och uppgift. Den rollen är inte bara att tillhandahålla information, utan också att upprätthålla vår gemensamma kultur och vårt kulturarv. YLEs verksamhet finansieras genom skattemedel. Därför […]

EU står inför stora förändringar

När Finland blev medlem i EU blev vi unionens femtonde medlemsland. Idag består EU av 27 länder. Trots att vi haft pågående processer med flera länder har  utvidgningen under en lång tid inte varit speciellt högt på agendan. Diskussionen gick på sparlåga tills  kriget i Ukraina förändrade allting. EU är inte primärt en säkerhetspolitisk union, […]

Minister Adlercreutz reser till Washington D.C.

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Washington D.C. i Förenta staterna den 20–24 januari. Minister Adlercreutz ska ha flera högnivåmöten med företrädare för Förenta staternas politiska partier och företagsledare. Ministern deltar i ett diskussionsmöte om Finlands prioriteringar och utmaningar 2024, som ordnas av Wilson Center. Han deltar också i ett diskussionsmöte som ordnas av The […]

Tal på Hangös 150-årsjubileum 10.1.2024

Bästa vänner, hyvät ystävät, Det är en stor glädje för mig att få framföra statsmaktens hälsning här ikväll. Hangö hör ju till våra yngsta riktiga städer – här väljer jag att inte räkna med de som uppkommer genom sammanslagningar här och där – men trots det är det en stad. Belägen på en udde, som […]

Adlercreutz & Wickström: Vi vill se fler närtåg mellan Hangö och Helsingfors

Svenska folkpartiets riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Henrik Wickström gläds över att VR idag inledde sina första direkta tågturer mellan Helsingfors och Hangö. Både Adlercreutz och Wickström deltog i invigningen av den nya tågförbindelsen vid Helsingfors järnvägsstation idag. De åkte också båda med det första tåget från Helsingfors mot Hangö.  -Det här en fantastisk regional nyhet […]