Entries by Anders

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets decembermöte

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 12 december. Huvudtemat för mötet är förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte. Rådet ska också godkänna slutsatser om utvärderingen av EU:s årliga rättsstatsdialog, om unionens utvidgning och om hanteringen av demografiska förändringar i Europa. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet. På agendan för Europeiska rådets […]

Med nyfikenhet mot det nya

När jag reser runt i Europa för att driva finländska och EU-frågor märker jag ofta att vår röst väger tungt. Vi är ett litet land, men folk lyssnar på oss. Jag känner mig stolt över det.  Vi håller oss till saken, vi går till sakens kärna. Vi är beslutsamma när det behövs, samtidigt som vi […]

Benina Uotinen ny riksdagsassistent för minister Adlercreutz

Benina Uotinen har valts till riksdagsassistent för Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz (SFP). Uotinen tillträdde tjänsten den 4 december. Uotinen är politices kandidat från Åbo Akademi och på slutrakan av sina magisterstudier i folkrätt. Uotinen är hemma från Esbo och har tidigare varit praktikant på europaparlamentariker Nils Torvalds stab i Europaparlamentet och på Finlands ständiga […]

Europaminister Adlercreutz besöker Europaparlamentet

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Europaparlamentet i Strasbourg i Frankrike den 21–22 november. Ministern träffar bland annat företrädare för Europaparlamentets presidium, ordförande för politiska grupper i Europaparlamentet, EU-kommissionärer samt Europaparlamentariker och centrala tjänstemän från Finland. ”Finland stärker sitt inflytande på EU:s beslutsfattande. En viktig fråga som ofta får mindre uppmärksamhet är inflytandet uttryckligen på […]

Vi behöver ett större EU för att garantera freden – räkna med stora förändringar

När Finland blev medlem av EU blev vi unionens femtonde medlemsland. I dag består EU av 27 länder. Trots att vi haft pågående processer med flera länder har utvidgningen under en lång tid inte varit speciellt högt på agendan. Diskussionen gick på sparlåga tills kriget i Ukraina förändrade allting. EU är inte primärt en säkerhetspolitisk […]

EU står inför stora förändringar

När Finland blev medlem av EU blev vi unionens femtonde medlemsland. Idag består EU av 27 länder. Trots att vi haft pågående processer med flera länder har  utvidgningen under en lång tid inte varit speciellt högt på agendan. Diskussionen gick på sparlåga tills  kriget i Ukraina förändrade allting. EU är inte primärt en säkerhetspolitisk union, […]

Minister Adlercreutz reser till Prag

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besöker Prag torsdagen den 16 november. På programmet står möten med Tjeckiens minister för Europafrågor Martin Dvořák och industri- och handelsminister Jozef Síkela. Dessutom deltar minister Adlercreutz i högnivåkonferensen Prague European Summit. Med minister Dvořák ska minister Adlercreutz diskutera bland annat halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen, utsikterna för EU:s utvidgning, […]

Ministrarna med ansvar för EU-frågor inleder förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte och diskuterar EU:s vallagstiftning

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel onsdagen den 15 november. Rådet inleder förberedelserna inför Europeiska rådets möte i december och diskuterar många andra aktuella frågor, såsom kommissionens arbetsprogram för 2024, rättsstatsfrågor, EU:s vallagstiftning och Spaniens begäran om ändring av förordningen om EU:s språkregler. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz företräder Finland vid mötet. Allmänna rådet inleder […]

Keynote, UNIFI Sustainability and Responsibility Seminar

Sustainability. What is it? It’s behaving. It’s being responsible. It’s what you teach your kids. But still something we often neglect when it really matters. The obvious somehow becomes expendable. The factor that is totally crucial for long term viability or even profitability becomes something you postpone, push aside. The topic of sustainability and responsibility […]

Adlercreutz: Relationen mellan Finland och Estland är stark

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besökte Tallinn på måndagen. Värd för besöket var Estlands utrikesminister Margus Tsahkna. Under besöket diskuterades bland annat Finlands och Estlands fortsatta orubbliga stöd för Ukraina. -Att fortsätta stöda Ukraina är centralt – det är Finlands entydiga linje. Det gäller både det militära och humanitära stödet samt stödet för återuppbyggnadsarbetet. Här […]